Mokslo metų atidarymo šventė

Gedimino Lituanistinėje Mokykloje. Mes – viena šeima, subūrusi daug širdžių, pulsuojančių meile Lietuvai. Nuoširdžiai dėkojame mūsų šventėje apsilankiusiems LR Generaliniui Konsului Čikagoje Mantvydui Bekešiui, JAV Waukegan-Lake County Apylinkės Lietuvių Bendruomenės Pirmininkui Gintautui Steponavičiui ir valdybos nariams, mūsų mokytojams, tėveliams, vaikučiams ir visiems JUMS, prisidėjusiems prie šios šventės. Sėkmingų mums visiems mokslo metų!