Lietuvai 100

Kiek rovė, neišrovė… todėl, kad tu tėvynė… Lietuvos valstybingumui 100!
Šiandieną į Gedimino lituanistinę mokyklą gausiai susirinko moksleiviai, jų tėveliai, bendruomenės nariai, brangūs garbės svečiai ir visi prijaučiantys lietuvybei švęsti nuostabios šventės ir išreikšti meilę Lietuvai.
Ačiū LR Generaliniui Konsului Čikagoje Mantvydui Bekešiui už parodytą mums dėmesį ir šilumą, kunigui Gediminui Keršiui už palaiminimą, JAV Lietuvių Bendruomenės Waukegal Lake County Apylinkei už dosnumą ir visokeriopą pagalbą, Šaulių Sąjungos išeivijoje nariams, Lina’s Cakes, šokių kolektyvams Rusnei ir Laumei ir visiems prisidėjusiems prie šios nuostabios šventės.