Nuostabi Vasario 16-osios šventė GLM

Nuostabi Vasario 16-osios šventė GLM.
Labai smagu buvo sulaukti tiek svečių, ypač iš Milwaukyje esančios mokyklos Naujoji Karta, Lietuvos Fondo, Laikraščio Draugas, Išeivijos Šaulių Sąjungos, Viduro Vakarų Apygardos, Čikagos Apylinkės Valdybos, JAV LB Waukegan Lake County Apylinkės, Sandria’s Sweets, bei šokių kolektyvų Laumė ir Rusnė. Dėkojame visiems dalyvavusiems ir prisidėjusiems prie šios šventės. Šventes švęsti kartu yra smagu!