Nuostabi Vasario 16-osios šventė GLM

Nuostabi Vasario 16-osios šventė GLM. Labai smagu buvo sulaukti tiek svečių, ypač iš Milwaukyje esančios mokyklos Naujoji Karta, Lietuvos Fondo, Laikraščio Draugas, Išeivijos Šaulių Sąjungos, Viduro Vakarų Apygardos, Čikagos Apylinkės Valdybos, JAV LB Waukegan Lake County Apylinkės, Sandria’s Sweets, bei …

Lietuvai 100

Kiek rovė, neišrovė… todėl, kad tu tėvynė… Lietuvos valstybingumui 100! Šiandieną į Gedimino lituanistinę mokyklą gausiai susirinko moksleiviai, jų tėveliai, bendruomenės nariai, brangūs garbės svečiai ir visi prijaučiantys lietuvybei švęsti nuostabios šventės ir išreikšti meilę Lietuvai. Ačiū LR Generaliniui Konsului …