Registracija 2018-2019

🇱🇹❤🌞 Laukiame naujų mokinių! Mažų, ir didelių, kalbančių lietuviškai ir tik pradedančių nuo ABC. Visi draugausime, dainuosime, šoksime, rengsime šventes, piešime ir mokysimės! Registruotis galite jau dabar! Mokykla įsikūrusi adresu 🏫 : 126 N Lake Street Mundelein, IL 60060 Galite …

Ateina Velykos

Pralauši ledą – rasi sidabrą. Pramuši sidabrą – rasi auksą. Kas tai? Sakoma, kiaušinis yra pasaulio pradžios simbolis. Kai plyšta žiemos skraistė ir iš po gruodo nualintos žemės pakyla pirmas gležnas daigelis, papučia vėjas, kvepiantis pavasariu, ir gamtos atgimimą nedrąsiai …

Kalėdinė šventė

Gruodžio 16 dieną, GLM mokinukai pasitiko Kalėdas Kalėdų Senelio dirbtuvėse. Jie žaislus kalė, juos dažė, dovanas pakavo ir eglutę puošė. Nušlavus Kalėdų Seneliui kelią, visi suskubo laukan, kur pasitiko taip ilgai lauktą Kalėdų Senelį. Nykštukai, pingvinai, voverės, kiškiai, baltos meškos, …

Mokyklos gimtadienis

GLM GIMTADIENIS! Nors ir lijo, bet šiandieną mokykloje buvo ypač jauku ir linksma. Mes šventėme mokyklos 15 metų gimtadienį. Skambėjo sveikinimai, nenutilo juokas, veidus puošė šypsenos ir į dangų kilo balionai su linkėjimais mokyklai. Mokiniai smagiai žiūrėjo į save projektoriaus …

Mokslo metų atidarymo šventė

Gedimino Lituanistinėje Mokykloje. Mes – viena šeima, subūrusi daug širdžių, pulsuojančių meile Lietuvai. Nuoširdžiai dėkojame mūsų šventėje apsilankiusiems LR Generaliniui Konsului Čikagoje Mantvydui Bekešiui, JAV Waukegan-Lake County Apylinkės Lietuvių Bendruomenės Pirmininkui Gintautui Steponavičiui ir valdybos nariams, mūsų mokytojams, tėveliams, vaikučiams ir visiems JUMS, prisidėjusiems prie šios šventės. Sėkmingų mums visiems mokslo metų!