GLM   2017-2018 Mokslo Metai

Rugsėjis

9

10am-2pm

Mokslo metų atidarymas

16

23

30

Spalis

7

Rudenėlio šventė

14 

GLM gimtadienis

 

21

28

Lapkritis

4

11

18

25

Padėkos diena – pamokų nėra

Gruodis

2

9

11:30am – 1pm Repeticija

16

10am-1pm Kalėdinis koncertas

23

Žiemos atostogos – pamokų nėra

30

Žiemos atostogos – pamokų nėra

Sausis

6

13

20

27

Vasaris

3

10

mokykla bus uždaryta dėl

numatomų blogų oro sąlygų

17

11:30am – 1pm Repeticija

24

Nepriklausomybės minėjimo koncertas

Kovas

3

10

17

24

31

Velykų atostogos- pamokų nėra

Balandis

7

14

21

28

Išvyka į gamtą – 5k bėgimas

Gegužė

5

11:30am – 1pm Repeticija

12

19

10am – 1pm Mokslo metų užbaigimo ir šeimos šventė

26

GLM Šventės:

 • Rugsėjo 9 d. 10 val. Mokslo metų atidarymo šventė. Po jos – pirmosios pamokos ir visuotinis tėvų susirinkimas.
 • Spalio 14 d. GLM gimtadienis (sukanka 15 metų).
 • Gruodzio 16 d. 11 val. Kalėdinis koncertas.
 • Vasario 24 d. 11:30 val. Lietuvos nepriklausomybės minėjimo šventė.
 • Gegužės 19 d. 10 val. Mokslo metų užbaigimo ir šeimos šventė.

GLM Repeticijos:

 • Gruodžio 9 d. 11:30 val.
 • Vasario 17 d. 11:30 val.
 • Gegužės 5 d. 11:30 val.

Pamokos nevyks:

 • Lapkričio 25 d. – Padėkos Diena
 • Gruodžio 23 d. – Žiemos atostogos
 • Gruodžio 30 d.  – Žiemos atostogos
 • Kovo 31 d.  – Velykinės atostogos