2017 pavasaris

Apie mokyklą

Sveikiname apsilankius Gedimino lituanistinės mokyklos svetainėje! Mokykloje pamokos vyksta šeštadieniais nuo 9:00 iki 13:00 val. Mokyklos adresas: 126 N. Lake Street, Mundelein, IL 60060. Gedimino lituanistinė mokykla yra ne pelno siekianti organizacija. Mokyklos rėmėjai: JAV LB Švietimo taryba http://www.svietimotaryba.org/   Lietuvių …

Read More
 • Kalendorius

     

    GLM   2018-2019 Mokslo Metai

  Rugsėjis

  7

  6:30-7:30 pm

  Mokytojų Susirinkimas

  8

  9am-2pm

  Mokslo Metų Atidarymo Šventė

  15

  22

  29

  Spalis

  6

  13

  20

  GLM gimtadienis 

  27

  Lapkritis

  3

  10

  17

  24

  Mokyklos nėra

  Gruodis

  1

  8

  11:30am – 1pm

  Repeticija PC

  15

  9am-2pm

  Kalėdinis koncertas

  22

  Mokyklos nėra

  29

  Mokyklos nėra

  Sausis

  5

  12

  19

  26

  Vasaris

  2

  9

  11:30am-1pm

  Repeticija PC

  16

  9am – 2pm

  Koncertas PC

  23

  Kovas

  2

  9

  16

  23

  30

  Balandis

  6

  13

  20

  Mokyklos nėra

  27

  Gegužė

  4

  11

  11:30am – 1pm

  Repeticija

  18

  9am – 2pm

  Koncertas PC

  25

  Mokyklos nėra

   

  - Kalendorius

Naujienos

18 Feb

Nuostabi Vasario 16-osios šventė GLM

Nuostabi Vasario 16-osios šventė GLM. Labai smagu buvo sulaukti tiek svečių, ypač iš Milwaukyje esančios mokyklos Naujoji Karta, Lietuvos Fondo, Laikraščio Draugas, Išeivijos Šaulių Sąjungos, Viduro Vakarų Apygardos, Čikagos Apylinkės Valdybos, JAV LB Waukegan Lake County Apylinkės, Sandria’s Sweets, bei …