Rugpjūčio 4d.

Gedimino Lituanistinė Mokykla ieško: muzikos arba menų

mokytojo(s); 4-os klasės, 6-os ir 7-os klasių mokytojų. Darbas

Šeštadieniais, nuo 9:00 iki 13:00 val. Mokslo metų pradžia

rugsėjo 7 d. Susidomėjusius ir norinčius prisidėti prie

lituanistinės mokyklos veiklos, prašome rašyti el.paštu:

glm.ilinojus@gmail.com