Mokykla dirba pagal JAV Lietuvių Bendruomenės Švietimo tarybos nustatytą programą ir gaires.

Visos pamokos vyksta lietuvių kalba. Mokykloje mokiniai mokosi lietuvių kalbos, literatūros, Lietuvos istorijos pagrindų, lietuviškų dainų, tautinių šokių, dramos, dailės, susipažįsta su savo tėvų ir protėvių tradicijomis bei papročiais. Jau keletą metų prie mokyklos veikia pasiruošimo krikštui ir pirmąjai komunijai įkrikščioninimo klasė.

Gedimino lituanistinėje mokykloje veikia:

  • Darželio grupė (3-4 metų)

  • Parengiamoji grupė (5-6 metų)

  • 1-7 mokyklos klasės

Mokykloje pamokos vyksta Šeštadieniais nuo 9:00 iki 13:00 val.

 

56902417_2402251213152236_6321989253219745792_o.jpg